Hemi-Medi
cd voor heerlijk diepe ontspanning en meditatie

Wat zijn hersengolven en welke verschillende soorten hersengolven zijn er?

Wat zijn hersengolven en welke verschillende soorten hersengolven zijn er?.

Hersengolven zijn kleine electrische stroompjes die meetbaar zijn op je hoofd. Net als muziek tonen verschillende toonhoogte hebben hebben ook je hersengolven verschillende toonhoogtes. We noemen dat frequencies en dat is het aantal golfjes of trillingen per seconde.

De snelle hersengolven (beta-golven) zijn verbonden met actief naar buiten gericht zijn met de mogelijkheid van geconcentreerd werken. Hoe langzamer de hersengolven hoe meer naar binnen gericht de aandacht is. Hierbij is een toenemende uiterlijke verstilling samengaand met toenemende ontspanning en rust. Door het naar binnen richten van de aandacht kan creativiteit ontstaan, kan intu´tieve informatie bewust worden, en kunnen er allerlei invallen en inzichten optreden. Ook kunnen ervaringen verwerkt worden en kan wat er geleerd is opgeslagen worden in het geheugen. Bovendien neemt bij toenemende ontspanning de activiteit van het immuunsysteem toe en krijgt het lichaam de kans om zich versneld te herstellen.

Wetenschappers hebben een viertal belangrijke hersengolvengebieden geselecteerd, namelijk:

Beta golven: deze golven trillen 14 tot 38 keer per seconde. (Anna Wise, 1995)

Als je hersenen beta-golven produceren dan ben je actief en op de buitenwereld gericht. Bij stress en spanning produceer je veel beta-golven terwijl er weinig andere hersengolven aanwezig zijn. Dit is een oncomfortabele staat van zijn. Je gedachten botsen op elkaar, je slaagt er niet in om ze te stoppen en het lukt zelfs niet om ze rustige genoeg te laten gaan om je aandacht op ÚÚn gedachte te kunnen richten. Helder denken is er dan ook niet meer bij. Als de beta-golven aanwezig zijn met een goede verhouding tot de andere hersengolven dan geeft het hele waardevolle kwaliteiten. Beta-golven zijn namelijk van groot belang als je een taak uit wilt voeren waarbij je bewuste aandacht nodigd is. Beta-golven geven de kwaliteiten van logisch denken, het oplossen van concrete problemen, en actief naar buiten gerichte aandacht. Beta-golven helpen ons dus om bewust te functioneren in de wereld. Het is echter ook van belang om ze niet met ons aan de haal te laten gaan, zodat we hun slaaf worden. De sterkte van de beta-golven gaat omhoog door angst en gaat omlaag door spieractiviteit.

Bij ontspannen, mediteren of slapen is een vermindering van de beta-golven van belang want anders blijven je gedachten te actief en blijft je aandacht te sterk op de buitenwereld gericht. Mediteren en ontspannen zal dan maar ten dele lukken en zal minder bevredigend zijn. Het in slaap vallen zal langer duren en als de beta-golven heel actief zijn, zal de slaap pas komen als de beta-golven afnemen. Ontspanningsoefeningen helpen goed om de beta-golven tot rust te brengen. Als je heel gespannen bent kan de spanning het doen van een ontspanningsoefening bemoeilijken. Juist dan is even doorzetten van groot belang omdat ontspanning van groot belang is om gezond te blijven. Een paar uur in de natuur doorbrengen doet bij de meeste mensen wonderen. De Hemi-Medi cd's zijn ook heel effectief. Om de balans in de hersengolven weer te herstellen.

Alfa-golven: 8 tot 14 Hz (trillingen) per seconde.

Deze golven zijn geassocieerd met ontspanning. Ze nemen vanzelf toe zodra je je ogen sluit. Dat is op een eenvoudig EEG-apparaat gemakkelijk te zien. (Een EEG-apparaat meet hersengolven) Alfa-golven nemen toe zodra je met de aandacht meer naar binnen keert. Deze golven zijn aanwezig bij dagdromen, fantaseren en visualiseren. Ze zijn ook verbonden met een ontspannen, onthecht bewustzijn met een ontvankelijke geest. De Hemi-Medi cd begint met het stimuleren van deze golven.

Theta-golven: 4 tot 8 Hz

Deze hersengolven kunnen worden geassocieerd met creativiteit, inspiratie, dromen en 'beeldend denken'.

Over theta-golven is het meest bekend dat ze voorkomen tijdens de REM-slaap. REM staat voor 'rapid eye movement'. Tijdens deze periode van de slaap bewegen je ogen snel heen en weer, vandaar deze naam. Tijdens deze periodes worden er veel theta-golven geproduceerd. Proefpersonen die tijdens de REM-slaap gewekt werden, rapporteerden vrijwel altijd dat ze aan het dromen waren. Er zijn echter ook wel dromen buiten de REM-slaap.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat theta-golven verbonden zijn met het opslaan van herinneringen in het lange termijn geheugen.

Buiten de slaap, zijn de theta-golven sterker aanwezig als je creativiteit geprikkeld is. Hoe meer ontspannen je bent, hoe groter de kans op sterke theta-golven. Theta-golven worden ook wel geassocieerd met intu´tie en buitenzintuiglijke waarneming, hoewel Anna Wise dit vooral onder de delta-golven plaatst. De genezende trance waarmee de sjamanen van veel natuurvolken werken, kenmerkt zich ook door veel theta-golven. Als er getrommeld wordt om zo'n trance op te wekken, dan worden er ook vaak vier slagen per seconde gemaakt. (Ook wel worden er twee slagen per seconde gebruikt. Dit stimuleert dus delta-golven. In mijn ervaring levert dit een gevoel van diepe trance op.)

Delta-golven: 0.5 tot 4 Hz

Deze golven zijn het sterkst aanwezig in diepe slaap. Als je in slaap valt dan komt er eerst een periode waarin je veel delta-golven produceert daarna volgt de REM slaap en dan weer een periode met veel delta-golven. Naarmate de nacht vordert, worden die periodes met delta-golven steeds minder lang. Anna Wise zegt dat de delta-golven verbonden zijn met de herstel stadia van de slaap. Verder verbindt ze de delta-golven vooral met empathie, intu´tie, zesde zintuig: een soort radar die op onbewust niveau uitzend en ontvangt.

In de 'Hemi-Medi cd's voor diepe ontspanning en meditatie' worden de laatste 30 minuten van de cd, de delta-golven van 2.5 Hz gestimuleerd. In mijn ervaring geeft dat diepe rust en een meditatie op een heel diep niveau. Deze extra aandacht voor de delta-golven maakt de cd ook zeer geschikt om mee in slaap te vallen omdat juist de hersengolven die horen bij diepe slaap gestimuleerd worden.

Als je de Hemi-Medi cd's gebuikt voor meditatie of diepe ontspanning en je slaagt erin om wakker te blijven tijdens de hele cd, dan krijg je contact met jezelf op bijzondere wijzen. Zo kun je dromen ervaren terwijl je volledig bewust bent van dat je droomt. Ook zul je vaak intu´tieve informatie kunnen ontvangen samen met creatieve oplossingen voor vraagstukken waar je mee zat.

Vermoedelijk hebben de verschillende hersengolven deze speciale effecten omdat bepaalde hersengolffrequencies neurotransmitters vrij laten komen. Deze neurotransmitters hebben op hun beurt weer ontspannende of stimulerende effecten, ook kunnen ze gevoelens van voldoening en genot opleveren.

Daarin ligt natuurlijk het mooie van het binaural-beat-effect. Op een natuurlijke manier worden je hersengolven gestimuleerd en dat geeft natuurlijk aanvoelende ontspanning (of allertheid gecombineerd met ontspanning bij de studie cd's zoals de "Gemakkelijk Leren" cd en de "Lekker Studeren" cd).

De speciale effecten van de binaural beat tonen werken alleen als je de cd met een hoofdtelefoon beluistert.

Wim Kijne 21 januari 2015

Meer informatie over de cd's met ook voorbeeld MP3 bestanden van het binaural beat effect en met een stukjes van de cd's op de Hemi-Medi home page.

Een verslag van een hypnotherapiesessie met hersengolvenregistratie via een EEG: Hypnotherapiesessie over fantasieŰn met hersengolven registratie

Naar  de uitgebreide ervaringen met de Hemi-Medi cdUitgebreide ervaringen met de Hemi-Medi cd Naar wie is Wim Kijne de maker van de Hemi-Medi ontspannings-cdWie is Wim Kijne, de maker van Hemi-Medi?
Naar het ontstaan van Hemi-Medi ontspannings-cdHoe de Hemi-Medi cd ontstond Naar de Hemi-Medi cd gebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzing en Disclaimer Naar de veelgestelde vragen Veel gestelde vragen
cd's voor ontspannen studeren cd's voor ontspannen studeren Aanbevolen Boeken Aanbevolen Boeken Links Links naar interessante sites Bestellen van de Hemi-Medi onstpannings-cd Bestellen Naar de Hemi-Medi home page E-mail